Prof. Murray Pittock | Scotland in Europe before Brexit

The Department of Anglophone Literatures and Cultures cordially invites you to a lecture by Prof. Murray Pittock who is Bradley Professor and Pro Vice-Principal of the University of Glasgow. The lecture will take place on 19 October at […]

Digital Humanities | Prof. Murray Pittock

Seminář na téma digital humanities (projekty prof. Pittocka AHRC Ramsay Project; AHRC Scottish National Heritage Partnership; HRC Robert Burns Beyond Text) pro akademiky z ÚALK zapojené do projektu KREAS proběhne v místnosti 219a ve čtvrtek […]

Journées québécoises II

Typ akce: Mezinárodní workshop Místo: FF UK, ÚRS Organizátor: Eva Voldřichová Beránková Mezinárodní kanadistický workshop „Journées Québécoises II“ navazuje na dvě předcházející akce, a sice na kongres CEACS „Transnational Challenges to Canadian Culture, Society and […]

Prof. Ian Johnson – čtyři zvané přednášky

Typ akce: zvané přednáška Místo: Praha, CMS FlÚ AV ČR, Jilská 1 Organizátor: Lucie Doležalová Přednášky významného odborníka na středověkou literaturu, které se zaměří na středověkou literární teorii a specifické případy překvapivých osudů středověkých literárních […]

Georg Brandes’s Impact on the Arts and Politics beyond Denmark

Typ akce: Workshop M2.7 Místo: On-line Organizátor: UGS, oddělení skandinavistiky Mezinárodní on-line workshop projektu KREAS na téma procesy probíhající uvnitř konkrétního společenství působením migrací v širokém slova smyslu – lidí, myšlenek, hodnot Workshop of authors […]

Odlesky helénskeho slunce

Typ akce: Výstava Místo: Galerie Hybernská 4 Organizátor: Ústav pro klasickou archeologii Galerie HYB4 v Kampusu Hybernská ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK a Národním památkovým ústavem výstavu slavnostně otevře 10. října […]

Hegel’s Logic of Love

Typ akce: Zvaná přednáška Místo: Hlavní budova FF UK Organizátor: Tereza Matějčková

Odběr kalendáře

Loading