Zázemí

Cílem projektu KREAS je rovněž vytvoření infrastruktury, která poskytne zázemí pro excelentní výzkum a rozvoj mezinárodní spolupráce v Centru VaV. V rámci projektu tak budou pro účel výzkumu a potřeby řešitelského týmu vybaveny prostory nově rekonstruovaného objektu Voršilská 1. Budova, která sloužila jako kolej Arnošta z Pardubic, byla postavena v roce 1901 na místě bývaného kláštera. Je památkově chráněna. Univerzita Karlova má budovu ve správě od roku 1945. Dominantou budovy je sousoší Arnošta z Pardubic, sestávající z nadživotní sochy arcibiskupa a dvou alegorických soch víry a naděje. Socha arcibiskupa je vytvořena z litého štuku, obě postranní sochy jsou modelované z kufsteinského vápna.

Na adrese Voršilská 144/ 1, Praha 1 jsou ve 4. patře prostory řešitelského týmu projektu jako zázemí pro excelentní výzkum, v 6. patře se nachází kanceláře vedoucích výzkumných programů a také kanceláře administrativního týmu.