Výstupy

Výstupy jsou pro potřeby vykazování sbírány pomocí formuláře, který se nachází zde. Z něho lze vyčíst i jejich prozatimní stav před tím, než budou oficiálně vypsány na stránkách.

Uznatelné výstupy musejí mít dedikaci následujícího znění:

  • This work was supported by the European Regional Development Fund-Project „Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World“ (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).
  • Tato práce vznikla za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Udělené mezinárodní projekty

CUFA Project Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES)

Migrace v novověku a nedávné době – historické a kulturní výzvy (MOVES)

Hlavním cílem projektu Společného evropského doktorátu (European Joint Doctorate – EJD) v rámci Inovativních školicích sítí (Innovative Training Networks – ITN), Akce Marie Curie Skłodowské (Marie Curie Sklodowska Action – MSCA) v programu H2020, je srovnávací studium společenských a kulturních kořenů masové mobility obyvatelstva v novověku a nejnovější době. Výzkum směřuje k vypracování historické analýzy nezbytné k pochopení nedávné tzv. migrační krize, stejně jako minulých migrací. V rámci projektu se rozvíjí mezioborová spolupráce mezi výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd chápajících migraci jako jednu z podmínek vzniku a vývoje moderní doby a zároveň jako jeden z jejích nejpalčivějších problémů a soustředěných na systematické srovnání jejích minulých a současných forem.

Konsorcium realizující project MOVES se skládá z pěti významných evropských univerzit. Koordinátorem je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. z Ústavu anglofonních literature a kultur FF UK; k dalším členům konsorcia patří University of Kent, Freie Universität Berlin, Universidade do Porto a Université Paul Valéry, Montpellier 3. Součástí projektu je inovativní výukový program realizovaný ve spolupráci s 18 neuniverzitními partnerskými institucemi (nevládními organizacemi, veřejnoprávními institucemi, kulturním a kreativním průmyslem). Projekt MOVES, který začne 1.3. 2019 a potrvá do 28.2.2023, přijme celkem 15 doktorandů (do 4 let od ukončení nižšího stupně VŠ studia). Cílem je připravit experty s historickou a kulturní erudicí nezbytnou pro inovativní řešení současné a budoucí migrační problematiky.

Výsledkem projektu budou nové poznatky o procesu utváření moderního světa, důležitých kulturních formací, historických kontextů a migračních vln. Z nich budou vycházet nástroje a postupy, které umožní najít alternativní řešení problémů spojených s migrací a vyhnout se krátkodobým, vesměs násilným opatřením. Souvislosti mezi současnou a historickou migrací, které projekt odhalí, lze využít nejen ve vzdělávacím systému, ale i v politice a osvětě zaměřené proti šíření antimigračních nálad v EU.

Seznam dosud vydaných publikací

Článek (ERIH +)

Adamczak, Marcin; Orankiewicz, Agnieszka, „Film and finance. An attempt at a statistical comparison of the attendance results and ratings of Polish films in the years 2012-2013;2015“, Images 23 (32), s. 197-209, 2018, ISSN 1731-450X

Čermák, Petr, Časopis pro moderní filologii jako zrcadlo dějin české moderní filologie, Časopis pro moderní filologii 100 (1), 2018, s. 80-91, ISSN 0008-7386

Doležalová, Lucie, “Measuring the Measuring Rod: The Bible and Parabiblical Texts within the History of Medieval Literature,” Interfaces: The Journal of Medieval Literatures 4, 2017, s. 39-58, ISSN 2421-5503

„Doležalová, Lucie, “Upon the posts and the doors of thy house”: The Ten Commandments all over in Late Medieval Bohemia,““ The Journal of Medieval Latin 28, 2018, s. 211-240, ISSN: 0778-9750. “

Grauová, Šárka, „Dva prostory, dva časy: rasová utopie Euclidese da Cunhy“. Svět literatury 2018, 27 (57), s. 112-117, ISSN 0862-8440

Grauová, Šárka, „Homem cordial e suas fardas: os fracassos da modernidade em Triste fim de Policarpo Quaresma“, Teresa 19, 2018, s. 346-357, issn 1517-9737-12

Housková, Anna. „Borges: Já, Žid,“ Svět literatury, 28, 2018, č. 57, s. 139-146, ISSN 0862-8440

Markus, Radvan, „The Carnivalesque against Entropy: Máirtín Ó Cadhain’s Cré na Cille“, Litteraria Pragensia 28 (55), 2018, s. 56-69, ISSN 0862-8424

Matějčková, Tereza, „Antigona je mrtvá? Ať žije Isména?“, Slovo a smysl 29 (15), 2018: s. 87-98, ISSN 2336-6680

Mengozzi, Chiara, “Aux frontières de l’humanité: (in)efficaticé de l’empathie et de l’expérience esthétique”, AUC Philologica 3, 2018, s. 165-178, ISSN 0567-8269

Mudrochová, Radka; Lazar, Jan, „La circulation des emprunts néologiques dans le domaine de la mode en tchèque et en français dans une perspective diachronique“, ELAS-SILDA, HS1 NEOLEX, 2018, s. 1-35, ISSN 2609-6609

Pehal, Martin; Preininger Svobodová, Markéta, “Death and the Right Fluids: Perspectives from Egyptology and Anthropology,” Journal of Ancient Egyptian Interconnections 17, 2018, s. 114-136, ISSN 1944-2815.

Poláková, Dora, „Ve službách románu. Mario Vargas Llosa a Milan Kundera“, Svět literatury 58 (28), 2018, s. 141-148, ISSN 0862-8440

Poláková, Dora, „Un mundo ancho y ajeno. (Dis)continuidad en el indigenismo hispanoamericano“, Studia Romanistica 2, (18), 2018, s. 55-64, ISSN 1803-6406

Poncarová, Petra Johnana, „An Druim Bho Tuath: Tormod Caimbeul’s Last Vista of Gaelic Scotland“, Litteraria Pragensia 28 (55), 2018, s. 70-81, ISSN 0862-8424

Bode, Christoph; Duff, David; Edwall, Christie; Folliot Laurent; Porée, Marc; Procházka, Martin, „The ‚French Books‘ of The Prelude: A Virtual Round Table“, Litteraria Pragensia, 27 (54), 2017, s. 114-154, ISSN 0862-8424

Procházka, Martin, „Imagining the Difference: Prefigurations of Post-Structuralism in The Prelude“, Litteraria Pragensia 27 (54), s. 63-75, ISSN 0862-8424

Brabcová, Kateřina; Skarnitzl, Radek, „Foreign or native-like? The attitudes of Czech EFL learners towards accents of English and their use as pronunciation models“, Studie z aplikované lingvistiky 9 (1), s. 38-50, ISSN 1804‑3240

Michael Špirit, „Možné chronologie Hančových textů“, Slovo a smysl 30 (15), 2018, s. 102-109, ISSN 2336-6680

Švec, Ondřej, „De l’histoire des émotions à la généalogie de la subjectivité“, AUC Philologica: Romanistica Pragensia 3, 2018, s. 43-56, ISSN 0567-8269

Tichý, Ondřej, „Kvantitativní analýza ortografické variability v Korpusu rané anglické korespondence“, Studie z Aplikované Lingvistiky 9, Special Issue 2018, s. 27–41, ISSN 2336-6702

Weissová, Barbora; Tušlová, Petra; Ardjanliev, Pero – Verčík, Marek, „The Frontier Studies. Survey of the Northern Part of the Lake Ohrid Basin, Preliminary Report on the Season 2017″, Studia Hercynia 22 (1), 201á, s. 99-133. ISSN 1212-5865

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora; Bakardzhiev, Stefan, “ Yurta‑Stroyno Archaeological Project. Preliminary Report to the Final Season of 2016″, Studia Hercynia 21 (2), 2017, s. 99-112, ISSN 1212-5865

Verčík, Marek, „The Ionians at War? Die Waffenweihungen in den ionischen Heiligtümern und das Apollon-Heiligtum von Didyma“, Studia Hercynia 21 (1), 2018, s. 7-26, ISSN 1212-5865

Vojtěch, Daniel, „Zářivá hlubina. K druhému vydání monografie Jiřího Opelíka Josef Čapek“, Slovo a smysl 29 (15), 2018, s. 59-66, ISSN 2336-6680

Voldřichová Beránková, Eva, „L’amour dans le „système symboliste“. Prolégomènes à une future théorie de l’expression“, AUC: Romanistica pragensia 1, 2018, s. 131-143, ISSN 0567-8269.

Článek (Scopus)

Armand, Louis, “The Posthuman: AI, Dronology & Becoming Alien,” AI & Society: Journal of Knowledge, Culture and Communication 146, s. 1-6, ISBN 1435-5655

Čermák, Petr, „Las Tesis del 1929: algunas observaciones historiográficas“, Verba: Anuario Galego de Filoloxia 45, 2018, s. 341–360, ISSN 0210-377X

Danielisová, Alžběta; Kysela, Jan; Mangel, Tomáš; Kyselý, René; Militký, Jiří, „Iron Age site in Žehuň, Central Bohemia. An open settlement with central functions“, Památky archeologické 109, 2018, s. 127-178, ISSN 0031-0506

Fernández-Alcaina, Cristina; Čermák, Jan, „Derivational paradigms and competition in English: a diachronic study on competing causative verbs and their derivatives“, SKASE Journal of Theoretical Linguistics 15 (3), s. 69-97, ISSN 1336-782X

Hála, Martin, „Forging a New ‚Eastern Bloc’“, Journal of Democracy 29 (2), 2018, s. 83-89, ISSN 1086-3214

Heczková, Libuše; Svatoňová, Kateřina, „Esteřiny vraždy. Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti“, Iluminace 30 (1), s. 29-44, ISSN: 0862-397X

Jakoubek, Marek, „Zur ethnischen Indifferenz in Nordwestbulgarien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, Zeitschrift für Balkanologie 54 (1), 2018, s. 7-29, ISSN 0044-2356

Jakoubek, Marek; Budilová, Lenka, „Fredrik Barth og studiet av etnisitet Refleksjoner over etnisk identitet i en verden preget av globale politiske, økonomiske og kulturelle endringer. Et intervju med professor Gunnar Håland“, Norsk antropologisk tidsskrift 29 (3-4), 2018, s. 102-123, ISSN 1504-2898

Lomová, Olga, „Oriental philology in the service of bettering man: Rudolf Dvořák’s Czech translation of the Daodejing“, Studia Orientalia Slovaca 17 (1), s. 17-36, ISSN 1336-3786

Mengozzi, Chiara, „La guerra di Flaiano, o l’etica della farsa“, Italian Studies 73 (4), 2018, online first, ISSN 0075-1634

Nádvorníková, Olga; Dytrt, Petr, „Enseignement du français dans le milieu universitaire et employabilité“, Synergies Europe 13, 2018, ISSN 1951 – 6088

Perutka, Lukáš; Balabán, Milan; Herman, Jan, „The Presence of the Bat’a Shoe Company in Central America and the Caribbean in the Interwar Period (1920-1930)“, América Latina en la Historia Económica 25 (2), 2018, s. 42-76, ISSN 1405-2253

Pilný, Ondřej, “Dermot Healy and Memory”, Ilha do Desterro 71 (2), 2018, s. 173-188, ISSN 0101-4846

Poláková, Dora, „El eco de la risa de Dios. El concepto de novela según Milan Kundera y Mario Vargas Llosa“, Revista Letral 20, 2018, s. 102-112, ISSN 1989-3302

Szczepanik, Petr, „Localize or Die: Intermediaries in a Small East-Central European On-Demand Market“, Cinéma&Cie 17 (29), 2018, s. 33–50, ISSN 2035-5270

Szczepanik, Petr, „Post-socialist Producer: The production Culture of a Small-Nation Media Industry“, Critical Studies in Television 13 (2), 2018, s. 207–226, ISSN 1749-6020

Wallace, Clare, „Společně na rozhraní: Téma nejistého společenství v současném britském divadle“ Divadelní Revue 29 (1), 2018, s. 7-17, ISSN 0862-5409.

Článek (WoS)

Čech, Radek; Hůla, Jan; Kubát, Miroslav; Chen, Xinying; Milička, Jiří, „The Development of Context Specificity of Lemma. A Word Embeddings Approach“, Journal of Quantitative Linguistics, Online First 2018, ISSN 1744-5035

Dadejík, Ondřej; Lomová, Olga; Zuska, Vlastimil, „Průchod ke „Knize proměn“: Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filosofie“, Filosofický časopis 66 (6), 2018, s. 827-844, ISSN 0015-1831

Chlup, Radek, „On the Nature of the Gods: Methodological Suggestions for the study of Greek Divinities”, History of Religions 58 (2), 2018, s. 101–127, ISSN 0018-2710

Jakoubek, Marek, „On the Process of National Indifferentiation. The case of Bulgarian ‘Czechs’“, Nations and Nationalism, 24 (2), 2018, s. 369-389, ISSN 1354-5078.

Jakoubek, Marek, „The death of informants or when a fieldworker outlives the community studied“, International Journal of Social Research Methodology, Online First 2018, ISSN 1464-5300

Kolman, Vojtěch, „Intuition and the end of all -isms“, Organon F 25 (3), 2018, s. 392-409, ISSN 1335-0668

Kolman, Vojtěch, „Jak přeměnit kvantitu v kvalitu. K Hegelovu pojmu míry“, Filosofický časopis 66 (3), s. 1-24. ISSN 0015-1831

Kotišová, Johana, „When the crisis comes home: Emotions, professionalism, and reporting on 22 March in Belgian journalists’ narratives“, Journalism, Online First, 2017, ISSN 14648849

Kratochvílová, Dana, „El presente de indicativo español y la perspectiva cognitiva: subjetivización y dominios de control“, Philologica Canariensia 24, s. 89-112, eISSN: 2386-8635

Kuhnová, Eva; Pěč, Ondřej; Dragomirecká, Eva; Pěčová, Jana; Šelepová, Pavla, „Frankfurtská škála potíží – některé psychometrické charakteristiky české verze“, Československá psychologie 62 (5), 2018, s. 477-487, iISSN 0009-062X

Malečková, Jitka, “Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina, World Literature Studies 10 (1), 2018, s. 15 – 26, ISSN 1337-9275

Middleton, Guy D., „Bang or whimper? The evidence for collapse of human civilizations at the start of the recently defined Meghalayan Age is equivocal“, Science 361 (6408), 2018, s. 1204–1205, ISSN 0036-8075

Pavúk, Peter; Roosevelt, Christopher; Luke, Christina; Ünlüsoy, Sinan; Çakırlar, Canan; Marston, John M.; O’Grady, Caitlin R.; Pieniążek, Magda; Mokrišová, Jana; Scott, Catherine B.; Shin, Nami; Slim, Francesca G., „Exploring Space, Economy, and Interregional Interaction at a Second-Millennium B.C.E. Citadel in Central Western Anatolia: 2014-2017 Research at Kaymakçı“, American Journal of Archaeology 122 (4), 2018, s. 645–688, ISSN 0002-9114; E-ISSN 1939-828X

Skarnitzl, Radek, „Fonetická realizace slovního přízvuku v češtině“, Slovo a slovesnost 79 (3), s. 199-216, ISSN 0037-7031

Slačálek, Ondřej; Svobodová, Eva „The Czech Islamophobic movement: beyond ‘populism’?“ Patterns of Prejudice, 52 (5), 2018, s. 479-495, ISSN 0031-322X

Sládek, Pavel, „Moses ben Aaron Morawczyk and His Treatise On the System of Education (1634/1635)“, Judaica Bohemiae 53 (2), 2018, s. 77-116, ISSN 0022-5738.

Šturm, Pavel, „Experimental evidence on the syllabification of two-consonant clusters in Czech“, Journal of Phonetics 71, 2018, s.126–146, ISSN 0095-4470

Thein, Karel, „The Sublime, Nature’s Eloquent Gift: A review essay“, Eirene. Studia graeca et latina 53, 2017, s. 9-75, 2017, ISSN 0046-1628

Vojvodík, Josef, „Malá forma a její výbušný potenciál. „Lapkové“ Jiřího Pištory (1969)“, Česká literatura 66 (4), 2018, s. 504-526, ISSN 0009-0468

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, „“Tělo…, jaký to terč pro šípy nejstrašlivějších muk“. Zahradníčkova báseň „Ó Šebestiáne“ jako průsečík jeho antropopoetiky a teopoetiky“. Česká literatura 66 (4), 2018, s. 813-839, ISSN 0009-0468

Článek v recenzovaném časopise

Bareš, Ladislav; Bělohoubková, Dana; Landgráfová, Renata; Smoláriková, Květa, „Další šachtová hrobka v Abúsíru – zatím více otázek než odpovědí (Jarní sezóna 2017 v prostoru velkých šachrtových hrobek z poloviny 1. tis. př. Kr. v západním Abúsíru)“, Pražské egyptologické studie 20, 2018, s. 3–11, ISSN1214-3189

Cvrčková, Lenka, „Role skladatele Xian Xinghai (1905-1945) v modernizaci čínské hudby“, Nový Orient 73, 2018, s. 11-19, ISSN 0029-5302

Janák, Jiří, „Migrace duchů. Význam ibise skalního ve sterém Egyptě“, Vesmír 97 (6), 2018, s. 366–369, ISSN 1214-4029

Křížová, Markéta, „Between “here” and “over there”: Short-term and circular mobility from the Czech Lands to Latin America (1880s-1930s)“, Hungarian Historical Review 7 (2), 2018, s. 191-218 ISSN 2063-8647

Landgráfová, Renata; Míčková, Diana, „Nové mýty o starých bozích. Ze stěn pohřební komory kněze Iufay“ Pražské egyptologické studie 20, 2018, 57-70, ISSN 1801-3899

Landgráfová, Renata; Míčková, Diana, „Setne Chamvaset – nezvedený syn faraona Vesermaatrea?“, Pražské egyptologické studie 20, 2018, s. 71–78, ISSN 1801-3899

Middleton, Guy D., „Should I Stay or Should I Go? Mycenaeans, Migration, and Mobility in the Late Bronze Age and Early Iron Age Eastern Mediterranean,“ Journal of Greek Archaeology 3, 2018, s. 115-143, ISSN 2059-4674

Pilný, Ondřej, „Jak vypadá současné irské drama“, Svět a divadlo 29 (3), 2018, s. 92-99, ISSN 0862-7258.

Pilný, Ondřej, „Irské divadlo: od Keltského tygra k WTF“. Svět a divadlo 29 (4), 2018, s. 89-99, ISSN 0862-7258.

Kapitola (Scopus)

Niebuhr, Oliver; Skarnitzl, Radek; Tylečková, Lea, „The acoustic fingerprint of a charismatic voice – Initial evidence from correlations between long-term spectral features and listener ratings“, Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, Poznaň: ISCA 2018, s. 359-363, ISSN 2333-2042

Sloboda, Marián; Molnár Satinská, L.; Nábělková, M., „Language planning in Slovakia: Nation-building in the context of European integration“, in: Andrews, E. (ed.), Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China, Palgrave Macmillan, Cham 2018, s. 261–286, ISBN 978-3-319-70925-3

Kapitola v knize

Armand, Louis, „Guerilla Bathes at Noon: Cultural Militancy & the Poetics of Revolution.“ in: Erent, Vadim; Rhoads, Bonita (eds.), Dusan Makavejev: Eros, Ideology, Montage, Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 2018, ISBN 978-80-7308-564-3

Armand, Louis, „The Obscene Object of Post/Humanism“, in: Svitlana, Matiyenko; Roof, Judith (eds.), Lacan and the Posthuman, Palgrave Macmillan, London 2018, s. 15-26, ISBN 978-3-319-76327-9,

Čapek, Jakub, „Ravaisson and Ricoeur on Habit“, in: Scott Davidson (ed.), „A Companion to Ricoeur’s Freedom and Nature“, Rowman & Littlefield, Lanham 2018, s. 37-58, ISBN 978-1-4985-7888-2

Doležalová, Lucie, “The Velislav Bible in the context of late medieval Biblical retellings and mnemonic aids,” in: Panušková, Lenka (ed.), The Velislav Bible, Finest Picture-Bible of the Late Middle Ages, Central European Medieval Studies, Amsterdam University Press, Amsterdam 2018, s. 69-86, ISBN 9789462980440

Grauová, Šárka, „O direito a beleza (Apontamentos de uma aluna anónima)“, in: Schwarz, Roberto; Fonseca, Maria Augusta (eds.), Antonio Candido 100 Anos), Editora 34, 2018, s. 87-93. ISBN 978-85-7326-717-4

Grauová, Šárka, „Policarpo Quaresma aneb Smutný konec muže, který věřil slovům“, in: Barreto, Lima (ed.), Smutný konec Policarpa Quaresmy, Triáda, Praha 2018, ISBN 978-80-7474-173-9

Horová, Miroslava, „“Hurl’d first out of and then back again to Chaos“: Byron’s Lucretian Regency „, in: Horová, Miroslava, Kelsall, Malcolm; Graham, Peter (eds.), Essays on Byron in Honour of Peter Cochran: Breaking the Mould, Cambridge Scholars Publishing, NewCastle, s. 119-133, ISBN 978-1-5275-0607-7

Koura, Jan; Waters, R. A., “They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana, in: Muehlenbeck, P.; Telepneva, N. (eds.), Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, I.B. Tauris, London 2018, s. 74-94, ISBN 9781788310550

Lomová, Olga, „Pražská sinologická škola v historických souvisostech“, in: Andrš, Dušan (ed.), Pohled novýma očima: pražská škola sinologie o čínské literatuře, Praha, FF UK, Togga, 2018, s. 7-12, ISBN 978-80-7308-865-1

Lomová, Olga, „Stéblo uchopené ve filosofické krizi. „Čínská filosofie“ v dobových souvislostech“, in: Petr Kužel a kol. Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Filosofia, Praha 2018, s. 209-236, ISBN 978-80-7007-525-8

Mengozzi, Chiara, “Il romanzo degli altri. Trent’anni di narrativa italiana postcoloniale e della migranza”, in Alfano, Giancarlo; de Cristofarto, Francesco (eds.), Il romanzo in Italia, vol. 4, Carocci, Roma, 2018, s. 435-447, ISBN 978-88-430-8524-8

Mudrochová, Radka, „Hipster, preppy, girly…À propos des néologismes liés à la mode et leur circulation en français et en tchèque“, in: A. Napieralski, J.-F.Sablayrolles, Ch. Jacquet-Pfau (eds.), Emprunts néologiques et équivalents autochtones: études interlangues, Łódź 2018, WUŁ, s. 133-146, ISBN 978-83-8088-786-2

Opatrný, Josef, „Checoslovaquia y Caribe hispano en los cincuenta y sesenta del siglo veinte“, in: Gallardo-Saborido, Emilio J. (ed.), Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana, Ibero-Americana Pragensia Supplementum, Karolinum, Praha 2018, s. 169-186, ISBN 978-80-246-3816-4

Opatrný, Josef; Vázquez Cienfuegos, Sigfrido, Cuba y Checoslovaquia durante a Guerra Fría: Estudio de caso, in: Azcona Pastor, José Manuel; Escalona Chádez, Israel; García Salgado, Mónica (eds.), Relaciones bilaterales España-Cuba (siglo 20), Sílex Universiad. Madrid 2018, str. 511 -544, ISBN 978-84-77370317

Průchová, Andrea, „Crossing the (Visual) Lines. Conceptualization of the Notion of Occupation in the Czech Modern History through Visual Representations“, in: Kleemola, O.; Pitkänen, S. (eds.), Photographs and History. Interpreting Past and Present Through Photographs, Turku University Press, Turku, s. 189-210, 2018, ISBN 9789512974801

Skarnitzl, Radek; Volín, Jan, „Fonetický aspekt verbální komunikace“, in: Neubauer, Karel (ed.), „Kompendium klinické logopedie“, Portál, Praha 2018, s. 122-169, ISBN 978-80-262-1390-1

Sládek, Pavel, „Sixteenth-Century Jewish Makers of Printed Books and the Shaping of Late Renaissance Jewish Literacy“, in: Bronner, Simon – Battegay, Caspar (eds.), „Connected Jews: Expressions of Community in Analogue and Digital Culture“, London, Littman Library of Jewish Civilization in association with the Liverpool University Press, 2018, s. 45-68, ISBN 978–1–906764–86–9.

Šisler, Vít. „Virtual Worlds, Digital Dreams: Imaginary Spaces of Middle Eastern Video Games“, in: Zayani, Mohamed (ed.), „Digital Middle East: State and Society in the Information Age“, London, Hurst, 2018, s. 59-83, ISBN 9781849049054.

Štichauer, Pavel, „Some remarks on clipping of deverbal nouns in French and Italia“, in: Bonami, O.; Boyé, G.; Giraudo, H.; Namer, F. (eds.), The lexeme in descriptive and theoretical morphology, Language Science Press, Berlin 2018, s. 159-172, ISBN-13 978-3-96110-110-8

Šuman, Záviš; Ébert-Zeminová, Catherine, „Náš Mallarmé“, in: Marès, Antoine; Riedlbauchová, Tereza (eds.), Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století, Památník národního písemnictví, Praha 2018, s. 138-151, ISBN 9788087376447.

Tichý, Ondřej. “Lexical Obsolescence and Loss in English: 1700–2000″, in: Kopaczyk, Joanna; Tyrko, Jukka (eds.), Applications of Pattern-Driven Methods in Corpus Linguistics 82, John Benjamins, Amsterdam 2018, s. 81–103, ISBN 9789027200136

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora, „Classical and Hellenistic Transport Amphorae from the Yambol Province“, in: Ross, Show; Sobotkova, Adela; Tzvetkova, Julie; Nekhrizov, Georgi, Connor, Simon (eds.), : „The Tundzha Regional Archaeology Project. Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009–2015 Final Report“, Oxford, Oxbow Books 2018, s. 211–216, ISBN 9781789250541

Tušlová, Petra; Weissová, Barbora; Bakardzhiev, Stefan, „Excavations at the Roman Site of Stroyno-Yurta, Yambol Province (2014-2015). An Interim Report“, in: Ross, Show; Sobotkova, Adela; Tzvetkova, Julie; Nekhrizov, Georgi, Connor, Simoon (eds.), „The Tundzha Regional Archaeology Project. Surface Survey, Palaeoecology, and Associated Studies in Central and Southeast Bulgaria, 2009–2015 Final Report“, Oxford, Oxbow Books 2018, s. 211–216. ISBN 9781789250541

Vojtěch, Daniel, „Zum Sinn des Rokoko-Gartens: Camill Hoffmann und der „Prager Kontext“ vor 1914. Übersetzungen, Kritik, Interpretationen“, in: Weinberg, Manfred; Wutsdorff, Irina; Zbytovský, Štěpán (eds.), Prager Moderne(n). Interkulturelle Perspektiven auf Raum, Identität und Literatur, Transcript Verlag, Bielefeld 2018, s. 67-84, ISBN 978-3-8376-4174-5

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, „“Priests in prisons”: Religious Experience in Extreme Circumstances – the Theopoetics of Jan Zahradníček’s (1951–1960) Poems Written behind Bars“, in: Sosnowska, Danuta; Drzewiecka, Ewelina (eds.), The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the context of Postsecular Thought, Warsaw, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2018, s. 198-243, ISBN 978-83-235-3717-5

Voldřichová-Beránková, Eva, „České překlady Charlese Crose a Tristana Corbièra“. Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Antoine Marès a Tereza Riedlbauchová (eds.), Památník národního písemnictví, Praha 2018, s. 134-145, ISBN 978-80-87376-44-7, s. 126-137.

Voldřichová-Beránková, Eva, „Symbiose ou ‘solitude à trois’? Le théâtre yiddish à Montréal face aux communautés francophone et anglophone“, in: Majer, Krzysztof; Fruzińska, Justyna; Kwaterko, Józef; Ravvin, Norman (eds.), Kanade, di Goldene Medine? Perspectives sur la littérature et la culture ives canadiennes, Series: Francopolyphonies 25, 2018, s. 203-216, ISBN 978-90-04-37941-1

Zdichynec, Jan, „Regiuncula Hexapolis Lusatia Superior. Górne Łużyce oczami Czechów, Niemców, Polaków i łużyckich Serbów „, in: Przemysław Wiszewski (ed.), Historia w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, s. 49-84, ISBN 978-83-

Kniha

Březinová, Helena, Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky H. Ch. Andersena: Mezi romantismem a modernitou, Host, Praha 2018, ISBN 978-80-7577-612-9

Housková, Anna, Nekonečný Borges, Triáda, Praha 2018, ISBN 978-80-7474-234-7

Kelsall, Malcolm; Graham, Peter; Horová, Mirka (eds.),“Essays on Byron in Honour of Peter Cochran: Breaking the Mould, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2018, ISBN 978-1-5275-0607-7

Kratochvílová, Dana, „Modality in Spanish and Combinations of Modal Meanings“, Praha, Karolinum 2018, ISBN 9788024638690

Lupač, Petr, Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society, Emerald¨Publishing, Bingley 2018, ISBN: 978-1-78756-548-7

Petříček, Miroslav, Filosofie en noir, Karolinum, Praha 2018, ISBN 978-80-246-3917-8

Putna, Martin; Šuman, Záviš; Vaníček, Jakub (eds.), Jakub Deml: Zrození Šlépějí aneb Demlova „bílá kniha,“ Academia, Praha 2018, ISBN 978-80-200-2758-0

Šebesta, Karel; Šormová, Kateřina; Gráf, Tomáš; Hejhalová, Věra; Kukrechtová, Barbora, „Korpusy v jazykovém vyučování“, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2018, ISBN 978-80-7308-897-2

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan (eds.), „Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930-1960“, Praha, Institut pro studium literatury 2018, s. 578, ISBN 978-80-87899-80-9.

Vojvodík, Josef; Wiendl, Jan, Jan Zahradníček: Poezie a skutečnost existence, Institut pro studium literatury, Praha 2018, ISBN 978-80-87899-79-3

Wiendl, Jan; Wiendlová, Zdena (eds.), Ve znamení „jadis“. Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína z let 1937-1950, Pistorius a Olšanská, Příbram 2018, ISBN 978-80-7579-029-3

Příspěvek ve sborníku (WoS)

Brom C., Děchtěrenko F., Šisler V., Hlávka Z., Lukavský J., „Does Motivation Enhance Knowledge Acquisition in Digital Game-Based and Multimedia Learning? A Review of Studies from One Lab“, in: Göbel S. et al. (eds.), Serious Games. JCSG 2018, LNCS 11243, Springer, Cham. 2018, s. 120-132, ISBN 978-3-030-02761-2.

Sborník

Augustinová, Alžběta, „Settlement changes in the oases – Non-destructive survey in the eastern Kugitang Piedmont (Uzbekistan),“ in: Sagdullaev, A. S. (ed.), The Problems of History, Archaeology and Ethnology of Central Asia, Tashkent 2018, s. 35–48.

Stať v katalogu

Zdichynec, Jan, „Die Lausitzer Klöster in der Barockzeit: katholische Kulturpropaganda und Bildungspolitik zwischen Sachsen und Böhmen“, in: Marius Winzeler (ed.), Sachsen – Böhmen 7000. So nah – so fern, Staatliches Museum Chemnitz – Národní galerie v Praze, Praha 2018, s. 359-366

Stručný text k výstavní publikaci

Sovilj, Milan, „Juhoslovanské pohľady na prvú Československú republiku“, in: Jarinkovič, Martin; Kárpáty, Vojtech; Dulovič, Erik a kol. (ed.), „Košice 1918–1938. Zrod metropoly východného Slovenska“, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Košiciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice 2018, s. 14–15, ISBN 978-80-973178-0-5