Struktura

Každý z výzkumných programů (VP) se větví do několika pracovních balíčků (WP), které odpovídají dalšímu oborovému členění agendy. Podrobnosti naleznete v záložce Výzkumné programy. Vedení projektu je hierarchické. V užším vedení jsou kromě hlavní řešitelky i vedoucí jednotlivých programů a ředitelka projektu. Ředitelka projektu koordinuje administrativní tým a jeho spolupráci s řešitelským týmem.

K širšímu vedení patří také vedoucí pracovních balíčků a jednotliví klíčové řešitelé a řešitelky. Projekt celkem sdružuje asi 150 badatelů na klíčových, seniorních, juniorských, postdoc a doktorandských pozicích. Více viz záložka Lidé.

 

Akademické řízení projektu

hlavní řešitelka
doc. Mirjam Fried

VP1: Kreativní laboratoř
doc. Vojtěch Kolman

VP2: Sociálně-kulturní adaptace
doc. Mirjam Fried

VP3: Strategické regiony
prof. Olga Lomová

WP1.1: Autopoiesis a kreativita
doc. Vojtěch Kolman

WP2.1: Jazyk a komunikace
doc. Mirjam Fried

WP3.1: Identita
prof. Pavel Barša, Ph.D.

WP1.2: Fikce, hra a performativita
prof. Martin Procházka

WP2.2: Psychosociální faktory úspěšné adaptace
doc. Jiří Mudrák

WP3.2: Migrace
prof. Martin Humpál

WP1.3: Kontinuita, diskontinuita, tradice
doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D.

WP2.3: Historie adaptačních procesů
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

WP3.3: Interakce
prof. Olga Lomová

WP1.4: Kreativní průmysly
doc. Petr Szczepanik

prof. Luďa Klusáková

WP1.5: Digital humanities

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

Administrativní řízení projektu:

ředitelka projektu
Ing. Barbara Poslušná

administrátorka projektu
Mgr. et MgA. Alena Orten

finanční manažerka
Ing. Hana Zlatová

administrátorka veřejných zakázek
Mgr. Eliška Horáčková

personalistka
Kateřina Tutková

referenti pro pracovní cesty a pracovní dohody
Roman Zaťko, PhD. – objednávková aplikace

Bc. Miroslava Tichá – vyúčtování cest

právní konzultantka

Mgr. Jindřiška Ziaťková

administrátorka licenčních smluv

Mgr. Jiřina Popelíková

referentka pro nákupy a fakturace

Veronika Nykodýmová

knihovnice akvizitérka

PhDr. Markéta Charvátová