Struktura

Každý z výzkumných programů (VP) se větví do několika pracovních balíčků (WP), které odpovídají dalšímu oborovému členění agendy. Podrobnosti naleznete v záložce Výzkumné programy. Vedení projektu je hierarchické. V užším vedení jsou kromě hlavní řešitelky i vedoucí jednotlivých programů a ředitelka projektu. Ředitelka projektu koordinuje administrativní tým a jeho spolupráci s řešitelským týmem.

K širšímu vedení patří také vedoucí pracovních balíčků a jednotliví klíčové řešitelé a řešitelky. Projekt celkem sdružuje asi 150 badatelů na klíčových, seniorních, juniorských, postdoc a doktorandských pozicích. Více viz záložka Lidé.

 

Akademické řízení projektu

hlavní řešitelka
doc. Mirjam Fried

VP1: Kreativní laboratoř
doc. Vojtěch Kolman

VP2: Sociálně-kulturní adaptace
doc. Mirjam Fried

VP3: Strategické regiony
prof. Olga Lomová

prof. Martin Procházka

doc. Petr Čermák

WP1.1: Autopoiesis a kreativita
doc. Vojtěch Kolman

WP2.1: Jazyk a komunikace
doc. Mirjam Fried

WP3.1: Identita
prof. Pavel Barša, Ph.D.

WP1.2: Fikce, hra a performativita
prof. Martin Procházka

WP2.2: Psychosociální faktory úspěšné adaptace
doc. Jiří Mudrák

WP3.2: Migrace
prof. Martin Humpál

WP1.3: Kontinuita, diskontinuita, tradice
doc. PhDr. Eva Voldřichová-Beránková, Ph.D.

WP2.3: Historie adaptačních procesů
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

WP3.3: Interakce
prof. Olga Lomová

WP1.4: Kreativní průmysly
doc. Petr Szczepanik

prof. Luďa Klusáková

WP1.5: Digital humanities

Mgr. Vít Šisler, Ph.D.

Administrativní řízení projektu:

ředitelka projektu
Ing. Barbara Poslušná

projektová manažerka

Bc. Miroslava Líbalová

Ing. Markéta Hlavinková

finanční manažerka
Ing. Hana Zlatová

administrátorka veřejných zakázek
Mgr. Eliška Horáčková

personalistka
Kateřina Tutková

referent pro pracovní cesty a pracovní dohody
Roman Zaťko, PhD. – objednávková aplikace, vyúčtování

právní konzultantka

Mgr. Jindřiška Ziaťková

administrátorka licenčních smluv

Mgr. Kateřina Zvoníková

referentka pro nákupy a fakturace

Veronika Nykodýmová

knihovnice akvizitérka

PhDr. Markéta Charvátová