Cultural Links between Irish and Scottish Gaelic

The Department of Anglophone Literatures and Cultures cordially invites you to the workshop “Cultural Links between Irish and Scottish Gaelic”, organised as part of KREAS project. 11th November 2022 9:30 - 18:00, Room 201, Faculty […]

Contradictions in Current Art Historical Theory

Typ akce: cyklus přednášek a diskusí Místo: Ústav pro dějiny umění AV ČR, místnost 117 Organizátor: Richard Biegel, ÚDU FF UK Cyklus přednášek a diskusí pro badatele a doktorandy  

Druhé setkání České asociace kognitivní lingvistiky

Typ akce: workshop Místo: Voršílská 1, Praha Organizátor: Mirjam Friedová Na akci zazní příspěvky zahrnujících široké spektrum témat od psycholingvistických studií až po kulturně orientované přístupy. S plenárními přednáškami vystoupí Anežka Kuzmičová (FF UK) a […]

Multilingvismus a osvojování jazyků

Typ akce: beseda pro veřejnost Místo: Filozofická fakulta UK Na Příkopě 29, 2. patro č. 220 Organizátor: Svatava Škodová Beseda je věnována problematice multilingvismu a osvojování cizích jazyků obecně. Otevírá prostor pro setkání zájemců z […]

Odběr kalendáře

Loading