Aktuality

20. 4. 2018. Od 14:30 se v podkroví paláce ve Šporku koná 2. kick-off meeting. Vedle praktických informací (zajišťování letenek, pravidla čerpání, nákupy AV, IT výbavy, služeb atd.) bude již podrobněji řešena i vlastní vědecká agenda projektu.

09. 04. 2018. Byla vypsána interní výběrová řízení na zaměstnanecké pozice v projektu KREAS v rámci Výzkumného programu číslo 2.

01. 03. 2018. V 10:30 proběhlo v podkroví paláce Špork školení k využití komunikačních nástrojů (společné úložiště, vytvoření dokumentové knihovny, přehledné členění úkolů, přehlednost harmonogramu, plánování společných akcí, společný kalendář, chaty, jednotný mail apod.).  K vstupu do intranetu KREAS klikněte na příslušnou záložku na liště.

08. 02. 2018. V 10:00 proběhl kick-off meeting celého projektu coby první milník jeho řešení. Meeting se konal v podkroví paláce Špork v Hybernské 3, kde bude i zázemí celého projektu do té doby, než dojde k rekonstrukci dvou pater ve Voršilské.

01. 01. 2018.  Počátek řešení projektu byl stanoven k 1. 1. 2018, na rozdíl od původního počátku k 1. 9. 2017. S ohledem na to je přepracována projektová dokumentace a rozpočet projektu.

28. 12. 2017. Byla vypsána výběrová řízení na pozice manažerů.

24. 11. 2017. Tisková zpráva o udělení projektu KREAS.  Největší projekt v historii UK s alokovanou částkou 0.5 mld Kč udělen na 5 let. Projekt se jako jediný z humanitních věd umístil v prvním výběru na 8. celkovém místě.