Aktuality

17. 10. 2018 Ústav etnologie srdečně zve na přednášku profesora Didiera Fassina Revisiting thing theory. An ethnography of prison worlds, která se uskuteční 31. 10. v 17:00  v místnosti 200, nám. Jana Palacha 1/2 v Praze. Přednáška je součástí série „Ethnography and Theory“ a je organizovaná ve spolupráci s CEFRES.

11. 10. 2018. 24. října od 10 hodin se v paláci Špork (H303) uskuteční přednáška prof. Jennifer Cole z Northwestern University- The linguistic and social functions of prosody . Prof. Cole se ve svém výzkumu zabývá melodickou a temporální strukturou řeči a rolí, kterou tato struktura má při přenášení informací o struktuře slova a věty, o pragmatickém významu, afektivních stavech mluvčího a o dynamických charakteristikách sociální interakce.

11. 10. 2018 17.10. se od 12:30 uskuteční v Celetné 20, Praha 1 (místnost č. 138) přednáška Judith Okely „Boundaries between Anthropology and Autobiography“, organizovaná Ústavem etnologie.

7. 10. 2018. Proběhlo několikadenní intenzivní jednání se zástupci KREAS a představiteli Brown University ve věcí rozšíření spolupráce v rámci projektu.

5. 10. 2018. Monika Brenišínová v ČT o nových objevech v hlavním aztéckém chrámu. Výzkum podpořen projektem KREAS.

1. 10. 2018. Pokyny k povinným prvkům publicity, tj. mj. co všechno dělat, pořádá-li zaměstnanec KREASu konferenci, aby byly náklady na ni vynaložené uznatelnými, lze najít v intranetu zde.

28.9.2018. Právě vyšlo: Field Report Exploring Space, Economy, and Interregional Interaction at a Second-Millennium B.C.E. Citadel in Central Western Anatolia: 2014-2017 Research at Kaymakçı.

19.9.2018. Ve dnech 26.-28. září se uskuteční mezinárodní konference s názvem An Ethical Modernity? Hegel’s Concept of Ethical Life Today – Its Limits and Potential, organizovaná Dr. Terezou Matějčkovou z VP1 ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.  Konference je součástí mezinárodního cyklu konferencí Hegel’s Relevance (první se konala v Holandsku, další budou následovat v Německu a Rakousku).

16.9.2018. Ve dnech 27.-28.9.2018 se uskuteční mezinárodní symposium What makes a region organizované VP3.

12.9.2018. Ve dnech 20.- 22.9. 2018 se uskuteční VIII. Mezinárodní konference CEACS (Central European Association for Canadian Studies) organizovaná ve spolupráci s Fakultou sociálních věd a Přírodovědeckou fakultou pod záštitou její Excelence Barbary C. Richardson, velvyslankyně Kanady v ČR.

Keanote speakers: Dianne Draper, Geography Professor, University of Calgary, John A. Hall, Professor of Comparative Historical Sociology, McGill University, Paul-André Linteau, Historian, Associated Professor, Université du Québec à Montréal, Kurth Spenrath, Writer, Director and Producer

6. 7. 2018. Ve dnech 28. – 30. listopadu 2018 se uskuteční mezinárodní konference Phenomenology and Personal Identity“. Právě byl vyhlášen Call for papers s uzávěrkou 3. září 2018.

29.6. 2018. Ve dnech 15.11.  – 16. 11. 2018, se koná mezinárodní workshop Resilience of Heritage in Resilient Cities“ viz zde.

20. 6. 2018. V případě pořádání konference podporované z projektu prosím kontaktujte předem paní Zuzanu Jalloul. U ní si budete moci vyzvednout jak prvky povinné publicity, tak konferenční předměty připravené ve spolupráci s vnějšími vztahy. Nezapomeňte ani na další náležitosti podpořených akcí, jako jsou prezenční listiny, znaky projektu v prezentacích atd.

1. 6. 2018. Bylo vypsáno výběrové řízení na dvě pozice postdoků v rámci VP1.

30. 5. 2018. A consortium of universities whose members include Charles University, University of Kent, Freie Universität Berlin, Université Paul Valéry, Montpellier III, and Universidade do Porto has received a grant from the European Union as part of the scheme Horizon 2020, Marie Curie Skłodowska Actions – European Joint Doctorate, for its project Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES). The project coordinator is Professor Martin Procházka (Department of Anglophone Literatures and Cultures) and Faculty of Arts, Charles University, is the coordinating institution. The project has received 98% in the evaluation and will be supported for the period of four years.

21. 5. 2018. Ve dnech 24.-25. 5. se koná mezinárodní workshop  Diversity and Local Contexts: Adaptation and Heritage. pořádáný VP2WP3 Historie adaptace ve spolupráci s projektem REACH, ISIS a dalšími
subjekty.

12. 5. 2018. Ve dnech 22.-23. 5. se koná konference Seventh Annual Screen Industries in East-Central Europe. pořádáná VP1 Kreativní laboratoř.

11. 5. 2018. Ohledně zajištění pracovních cest a cest hostů se prosím s dostatečným předstihem obracejte na paní bc. Miroslavu Tichou, a to buďto na mailu miroslava.ticha@ff.cuni.cz, na lince 221 619 545, nebo v úředních hodinách v Hybernské 3, a to v úterý 9:00-12:00 a v pátek 10:00-14:00. Je možná i individuální domluva.

2. 5. 2018. V intranetu jsou k dispozici podrobné pokyny pro agendu související s pracovními cestami řešitelů a cestami zahraničních expertů. V příslušných složkách lze nalézt i příslušné formuláře apod.

30. 4. 2018. Nabyl rozhodnutí právní akt.

24. 4. 2018. Byla vyhotovena finální verze sběrného formuláře na publikační výstupy. Viz zde. Odkaz na formulář bude dále k nalezení v sekci Výstupy, kde je uvedeno i znění dedikací.

20. 4. 2018. Od 14:30 se v podkroví paláce ve Šporku koná 2. kick-off meeting. Vedle praktických informací (zajišťování letenek, pravidla čerpání, nákupy AV, IT výbavy, služeb atd.) bude již podrobněji řešena i vlastní vědecká agenda projektu.

09. 04. 2018. Byla vypsána interní výběrová řízení na zaměstnanecké pozice v projektu KREAS v rámci Výzkumného programu číslo 2.

01. 03. 2018. V 10:30 proběhlo v podkroví paláce Špork školení k využití komunikačních nástrojů (společné úložiště, vytvoření dokumentové knihovny, přehledné členění úkolů, přehlednost harmonogramu, plánování společných akcí, společný kalendář, chaty, jednotný mail apod.).  K vstupu do intranetu KREAS klikněte na příslušnou záložku na liště.

08. 02. 2018. V 10:00 proběhl kick-off meeting celého projektu coby první milník jeho řešení. Meeting se konal v podkroví paláce Špork v Hybernské 3, kde bude i zázemí celého projektu do té doby, než dojde k rekonstrukci dvou pater ve Voršilské.

01. 01. 2018.  Počátek řešení projektu byl stanoven k 1. 1. 2018, na rozdíl od původního počátku k 1. 9. 2017. S ohledem na to je přepracována projektová dokumentace a rozpočet projektu.

28. 12. 2017. Byla vypsána výběrová řízení na pozice manažerů.

24. 11. 2017. Tisková zpráva o udělení projektu KREAS.  Největší projekt v historii UK s alokovanou částkou 0.5 mld Kč udělen na 5 let. Projekt se jako jediný z humanitních věd umístil v prvním výběru na 8. celkovém místě.