Aktuality

6. 7. 2018. Ve dnech 28. – 30 listopadu 2018 se uskuteční mezinárodní konference Phenomenology and Personal Identity“. Právě byl vyhlášen Call for papers s uzávěrkou 3. září 2018.

29.6. 2018. Ve dnech 15.11.  – 16. 11. 2018, se koná mezinárodní workshop Resilience of Heritage in Resilient Cities“ viz zde.

20. 6. 2018. V případě pořádání konference podporované z projektu prosím kontaktujte předem paní Zuzanu Jalloul. U ní si budete moci vyzvednout jak prvky povinné publicity, tak konferenční předměty připravené ve spolupráci s vnějšími vztahy. Nezapomeňte ani na další náležitosti podpořených akcí, jako jsou prezenční listiny, znaky projektu v prezentacích atd.

1. 6. 2018. Bylo vypsáno výběrové řízení na dvě pozice postdoků v rámci VP1.

21. 5. 2018. Ve dnech 24.-25. 5. se koná mezinárodní workshop  Diversity and Local Contexts: Adaptation and Heritage. pořádáný VP2WP3 Historie adaptace ve spolupráci s projektem REACH, ISIS a dalšími
subjekty.

12. 5. 2018. Ve dnech 22.-23. 5. se koná konference Seventh Annual Screen Industries in East-Central Europe. pořádáná VP1 Kreativní laboratoř.

11. 5. 2018. Ohledně zajištění pracovních cest a cest hostů se prosím s dostatečným předstihem obracejte na paní bc. Miroslavu Tichou, a to buďto na mailu miroslava.ticha@ff.cuni.cz, na lince 221 619 545, nebo v úředních hodinách v Hybernské 3, a to v úterý 9:00-12:00 a v pátek 10:00-14:00. Je možná i individuální domluva.

2. 5. 2018. V intranetu jsou k dispozici podrobné pokyny pro agendu související s pracovními cestami řešitelů a cestami zahraničních expertů. V příslušných složkách lze nalézt i příslušné formuláře apod.

30. 4. 2018. Nabyl rozhodnutí právní akt.

24. 4. 2018. Byla vyhotovena finální verze sběrného formuláře na publikační výstupy. Viz zde. Odkaz na formulář bude dále k nalezení v sekci Výstupy, kde je uvedeno i znění dedikací.

20. 4. 2018. Od 14:30 se v podkroví paláce ve Šporku koná 2. kick-off meeting. Vedle praktických informací (zajišťování letenek, pravidla čerpání, nákupy AV, IT výbavy, služeb atd.) bude již podrobněji řešena i vlastní vědecká agenda projektu.

09. 04. 2018. Byla vypsána interní výběrová řízení na zaměstnanecké pozice v projektu KREAS v rámci Výzkumného programu číslo 2.

01. 03. 2018. V 10:30 proběhlo v podkroví paláce Špork školení k využití komunikačních nástrojů (společné úložiště, vytvoření dokumentové knihovny, přehledné členění úkolů, přehlednost harmonogramu, plánování společných akcí, společný kalendář, chaty, jednotný mail apod.).  K vstupu do intranetu KREAS klikněte na příslušnou záložku na liště.

08. 02. 2018. V 10:00 proběhl kick-off meeting celého projektu coby první milník jeho řešení. Meeting se konal v podkroví paláce Špork v Hybernské 3, kde bude i zázemí celého projektu do té doby, než dojde k rekonstrukci dvou pater ve Voršilské.

01. 01. 2018.  Počátek řešení projektu byl stanoven k 1. 1. 2018, na rozdíl od původního počátku k 1. 9. 2017. S ohledem na to je přepracována projektová dokumentace a rozpočet projektu.

28. 12. 2017. Byla vypsána výběrová řízení na pozice manažerů.

24. 11. 2017. Tisková zpráva o udělení projektu KREAS.  Největší projekt v historii UK s alokovanou částkou 0.5 mld Kč udělen na 5 let. Projekt se jako jediný z humanitních věd umístil v prvním výběru na 8. celkovém místě.