Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Odlesky helénskeho slunce

3. 11. 2022

Typ akce: Výstava
Místo: Galerie Hybernská 4
Organizátor: Ústav pro klasickou archeologii
Galerie HYB4 v Kampusu Hybernská ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK a Národním památkovým ústavem výstavu slavnostně otevře 10. října 2022, přístupná bude do 3. listopadu 2022.

Sádrové kopie starověkých uměleckých děl byly ceněným sběratelským artiklem již od renesance a jsou také odrazem hlubšího zájmu o klasickou kulturu. Výstava Odlesky helénského slunce, již připravili odborníci z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK (ÚKAR FF UK) a Národního památkového ústavu ve spolupráci s Kampusem Hybernská, zkoumá fenomén kopií samotných, ale i proměny vztahu českého prostředí 18. až 20. století k antickému dědictví.

První část výstavy zasazuje antické sběratelství v českých zemích do širšího evropského i historického kontextu. „V našem prostředí patřila k nejvýznamnějším antickým kolekcím sbírka kníže Metternicha na Kynžvartu nebo barona Františka Kollera na zámku Obříství. Některé ze sbírek bohužel nepřežily své majitele a po jejich smrti byly rozprodány. To se stalo i nejcennější z nich, sbírce z Obříství,“ nastiňuje spoluautorka výstavy Eva Lukášová z Národního památkového ústavu, jak se dobové elity stavěly k možnosti sbírky zachovávat či rozvíjet.

„Kollerova sbírka se stala základem dnešní antické sbírky berlínského Altes Musea. Naše Národní muzeum o ni tehdy bohužel neprojevilo zájem z finančních důvodů, a také protože nezapadala do tehdejší vlastenecké koncepce,“ říká Peter Pavúk, zástupce ředitele ÚKAR FF UK, o postavení antického umění v období českého národního obrození.

Cesty české šlechty do Středomoří a její fascinaci antikou připomenou zejména předměty zapůjčené ze sbírek Národního památkového ústavu, například dobové památky z cest či antické suvenýry, které si čeští aristokraté z výletů do Středomoří přiváželi. Pozornost zasluhují zejména zrestaurovaná velká plátna významného klasicistního malíře slovinského původu France Kavčiče (1755–1828) s antickými náměty, která jsou nyní veřejnosti prezentována po dlouhých desetiletích.

Historicky významná je však Sbírka odlitků antické plastiky FF UK především jako celek.

„Mezi nejzajímavější exponáty z naší sbírky patří například odlitek sochy klečícího mladíka, takzvaného Ílionea, jehož originál se kdysi nacházel v Praze ve slavné sbírce císaře Rudolfa II. a dnes je vystaven v mnichovské Glyptotéce,“ říká spoluautorka výstavy Lenka Vacinová z ÚKAR FF UK.

Druhý výstavní celek pojedná úlohu, již kopie hrály v prostředí Kreslířské školy, tedy dnešní Akademie výtvarných umění. Vystavené předměty budou doprovázet historické kresby podle odlitků, jež se právě v archivu AVU dochovaly.

V závěrečné části výstavy se odlitky představí coby předmět odborného badatelského zájmu, zejména prostřednictvím unikátních rekonstrukcí původního vzhledu antických soch a sousoší, které ve sbírce realizoval klasický archeolog prof. Wilhelm Klein (1850–1924). Moderní rekonstrukce pak připomene někdejší barevnost antického umění a možnosti výzkumů antických památek s využitím současných technologií. Doprovodný program výstavy nabídne veřejnosti možnost vyzkoušet si kresbu podle antických modelů.

Výstava se koná v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě. Reg. číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734
Web: https://fb.me/e/1KoC3tnJD

 

Podrobnosti

Datum:
3. 11. 2022

Pořadatel

Odběr kalendáře

Loading