Mezinárodní vědecká rada

S ohledem na mezinárodní rozměr projektu a zejména jeho strategické partnerství s KU LEUVEN disponuje KREAS i vlastním poradním orgánem. Je jím Mezinárodní vědecká rada (MVR), s níž řízení projektu konzultuje průběh a výsledky projektové činnosti.

Složení MVR odráží hlavní oborové směry výzkumné agendy projektu a zahrnuje významné zahraniční akademiky, zástupce neziskového i průmyslového sektoru (jakožto koncových uživatelů výsledků projektového výzkumu), představitele jiných veřejných univerzit a výzkumníky z Akademie věd ČR. Hlavním posláním MVR je koordinování a vyhodnocování výzkumných aktivit a podle potřeby též doporučení ke strategickým modifikacím výzkumné agendy. Zásadní roli hraje rovněž ve vyhodnocování rizik a pomáhá při identifikaci a formulování opravných prostředků v řízení projektu.

Členové mezinárodní vědecké rady