prof. PhDr. Anna Housková, CSc.

Výzkumný program VP1
Výzkumný balíček WP 1.1 Autopoiesis a kreativita
Informace

Profil pracovníka