Zánik a pustnutí venkovských sídlišť v pozdním středověku: Chebsko a Slavkovský les