Zákony jako božské bytosti. Personifikace v dialogu Kritón