Tělo…, jaký to terč pro šípy nejstrašlivějších muk