Roman som skuespill: Sjangerhybriditet i Erlend Loes Stille dager i Mixing Part