Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. (27. července 1952 – 24. června 2020)