Od Rejdiště k ostrovu umění. Rudolfinum a urbanismus moderní Prahy