Jehuda Leva ben Becalel: Exkluzivistický univerzalismus v židovském myšlení raného novověku