Hegelův aforismus a temný kout vlastního já ve světle existenciální fenomenologie