Frankfurtská škála potíží – některé psychometrické charakteristiky české verze