Finské velkoknížectví v 19. století, na rozcestí mezi Východem a Západem