Den lange rejse – Johannes V. Jensen og myten i moderniteten