Čtyři díla moderní francouzské literatury prizmatem (nejen) Hegelovy ponožky