Cíle, metody a techniky multidisciplinárního týmu v Centru duševního zdraví