Byl by Abrahám ochoten obětovat Izáka, kdyby byl hegelián?