Básník jako oběť, svědek i žalobce: Kontradějiny v básnické skladbě Ivana Diviše Moje oči musely vidět (1987–1989)