Key factors behind the innovativeness and creativity in Finnish towns

Pracovní skupina WP3 zaměřená na městskou problematiku pořádá přednášku prof. Marjatty Hietaly: „Key factors behind the innovativeness and creativity in Finnish towns“, která proběhne v pondělí 25.3., od 17:30; na hlavní budově FF UK, v místnosti 104. Přednáška je nabídnuta jako propojující téma prostřednictvím konceptů difuse inovací, kreativita. První výzkumy M. Hietaly předcházely pracem Manuela Castelse, Charlese Landryho a Richarda Floridy, na které posléze reagovala. Přednáška je pořádána prostřednictvím projektu TEMA+ a jeho programu hostujících profesorů.