DNS pro korektury a překlady

Byl spuštěn DNS pro korektury a překlady. V případě zájmu o příslušnou službu je třeba vždy na adresu ing. A. Csabové (anna.csabova@ff.cuni.cz) a dr. P. Sitka (pavel.sitek@ff.cuni.cz) zaslat vzorek příslušného textu v rozsahu max. 2 NS společně s odhadem celkového rozsahu textu v NS. Celý proces veřejné zakázky před samotným překladem či korekturou zabere ca 20 dní.