The linguistic and social functions of prosody

24. října od 10 hodin se v paláci Špork (H303) uskuteční přednáška prof. Jennifer Cole z Northwestern University- The linguistic and social functions of prosody . Prof. Cole se ve svém výzkumu zabývá melodickou a temporální strukturou řeči a rolí, kterou tato struktura má při přenášení informací o struktuře slova a věty, o pragmatickém významu, afektivních stavech mluvčího a o dynamických charakteristikách sociální interakce.