Rozšíření spolupráce s Brown University

Proběhlo několikadenní intenzivní jednání se zástupci KREAS a představiteli Brown University ve věcí rozšíření spolupráce v rámci projektu.