Pokyny k povinným prvkům publicity

Pokyny k povinným prvkům publicity, tj. mj. co všechno dělat, pořádá-li zaměstnanec KREASu konferenci, aby byly náklady na ni vynaložené uznatelnými, lze najít v intranetu zde.