Pokyny pro agendu související s pracovními cestami řešitelů

V intranetu jsou k dispozici podrobné pokyny pro agendu související s pracovními cestami řešitelů a cestami zahraničních expertů. V příslušných složkách lze nalézt i příslušné formuláře apod.