Školení k využití komunikačních nástrojů

V 10:30 proběhlo v podkroví paláce Špork školení k využití komunikačních nástrojů (společné úložiště, vytvoření dokumentové knihovny, přehledné členění úkolů, přehlednost harmonogramu, plánování společných akcí, společný kalendář, chaty, jednotný mail apod.). K vstupu do intranetu KREAS klikněte na příslušnou záložku na liště.