Počátek řešení projektu

Počátek řešení projektu byl stanoven k 1. 1. 2018, na rozdíl od původního počátku k 1. 9. 2017. S ohledem na to je přepracována projektová dokumentace a rozpočet projektu.