Zapomenutá skica Josefa Šercla „Čechoslováci v Bulharsku“ (1950)