Vůle k pravdě a vůle k sebeklamu v denících Karla Teigeho (1912-1925)