Trilema demokratického kapitalismu na východní semiperiférii Evropy