Jak přeměnit kvantitu v kvalitu. K Hegelovu pojmu míry