Community Violence in the Ancient Near East

Typ akce: série přednášek Místo: Celetná 13, Praha 1, místnost 1.10 Organizátor: Jana Mynářová Při vysvětlování různých kulturních forem, jež se vyskytovaly ve starověkém světě, a dokonce i při pokusech o rekonstrukci původu raných státních […]

Hristo Popov (Sofia): to be annouced

Typ akce: Přednáškový cyklus Aktuální otázky archeologie / Current Issues in Archaeology Místo: Kampus Hybernská, místnost 3D Organizátor: Ústav pro klasickou archeologii

SPACE AND NAMES IN THE MIDDLE AGES

Typ akce: Konference Místo: FF UK, Celetná 20, knihovna Ústavu pro archeologii, C 143 Organizátor: Tomáš Klír Konference prohlubuje spolupráci mezi jazykovědou (onomastikou), krajinnou archeologií a sídelní historií. V rámci plnění úkolů KREAS akce přispívá […]

Odběr kalendáře

Loading