Načítám Akce

« Všechny Akce

Mezinárodní workshop ZAHRANIČNÍ KONTEXTY ČEŠTINY

10 srpna - 14 srpna

Mezinárodní workshop 

ZAHRANIČNÍ KONTEXTY ČEŠTINY 

Cílem workshopu je  

zmapovat významné směry výzkumu českého jazyka, literatury a kultury  

v nejširším významu toho slova a jejich výuky  

na badatelských i na výuku zaměřených pracovištích v zahraničí. 

Jeho jádro představují přednášky a další vystoupení významných osobností především z bohemistických a filologických pracovišť z celého světa  

od Jižní a Severní Ameriky přes evropské země a Asii až k Dálnému východu. 

Workshop Zahraniční kontexty češtiny proběhne jako významná součást  

X. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku

BOHEMISTIKA 2021  

ve dnech 10.–14. srpna 2021  

na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 

Uskuteční se  

s finanční podporou projektu KREAS 

a společně ho pořádají  

Ústav bohemistických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK. 

Podrobnější informace naleznete na adrese: https://symp-ubs.ff.cuni.cz/.

 

Tato akce je podpořena projektem „Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v
propojeném světě“, reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, financovaného z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Podrobnosti

Zahájení:
10 srpna
Ukončení:
14 srpna

Odběr kalendáře