Testovací stránka

Klíčovým tématem výzkumného programu 1 je původ a místo konceptu kreativity v euroatlantickém prostoru, jenž je doménou svobodné společnosti. Modelem této společnosti ve vztahu ke svobodnému vzdělání je univerzita, chápaná nově ve své společenské otevřenosti, která se netýká jen myšlenkové oblasti, ale přímo rozvíjí následující tři schopnosti moderní evropské společnosti:

  1. tvořivě přispívat k adaptaci na rozpory a krize současnosti;
  2. měnit sebe sama prostřednictvím vlastní kritiky;
  3. řešit své krize a vnitřní konflikty účinněji než jen opakováním minulých způsobů řešení.
Skrýt postranní panel

Výzkumný program 2 se soustřeďuje na témata týkající se mechanismů a strategie adaptace a integrace, na principy mezilidské komunikace a na principy utváření kulturní identity. Protože vývoj lidstva je neustálým procesem adaptace na měnící se podmínky, je program je postaven na multioborovém výzkumu otázek souvisejících s permanentní proměnlivostí moderní společnosti. Cílí rovněž na pochopení podstaty a smyslu lidského jednání – verbálního i neverbálního chování – v jeho socio-kognitivních a historických souvislostech. Výzkum se orientuje zejména na tři oblasti výzkumného zájmu

S ohledem na mezinárodní rozměr projektu a zejména jeho strategické partnerství s KU LEUVEN disponuje KREAS i vlastním poradním orgánem. Je jím Mezinárodní vědecká rada (MVR), s níž řízení projektu konzultuje průběh a výsledky projektové činnosti.

Členové mezinárodní vědecké rady

Dr. Ondřej Beránek, Oriental Institute, Czech Academy of Sciences

prof. Dirk Geeraerts, KU Leuven

doc. Karel Havlíček, Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts CZ

Mgr. David Pospíšil, Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic

prof. Timothy J. Power, Oxford School of Global and Area Studies, University of Oxford

 

Náplní projektu KREAS je problémově orientovaný humanitně-vědný výzkum zaměřený na základy a povahu evropské identity, včetně komparativního studia mimoevropských civilizací, a to v širší kulturní perspektivě.

Ta zahrnuje filosofické, náboženské, komunikační, jazykové a historické souvislosti. Výzkum si klade za cíl prozkoumat potenciál evropské společnosti.

Metodickým východiskem toho výzkumu je přesvědčení, že krizové jevy na poli střetávání s cizím není možné chápat jako hrozby, nýbrž jako podněty k utváření další budoucnosti Evropy a jejích hodnot.

Kreativní laboratoř

filosofie a náboženství, literatura, písemnictví, kreativní průmysly, digital humanities

Sociálně-kulturní adaptace

ingvistika, historie, sociální vědy

Strategické regiony

areálová studia, politologie

Ke stažení
novum-global_dokumenty_acuubanker-d63.pdf array(21) { ["ID"]=> int(323) ["id"]=> int(323) ["title"]=> string(37) "novum-global_dokumenty_acuubanker-d63" ["filename"]=> string(41) "novum-global_dokumenty_acuubanker-d63.pdf" ["filesize"]=> int(141253) ["url"]=> string(93) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2019/08/novum-global_dokumenty_acuubanker-d63.pdf" ["link"]=> string(81) "https://kreas.ff.cuni.cz/testovaci-stranka/novum-global_dokumenty_acuubanker-d63/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(37) "novum-global_dokumenty_acuubanker-d63" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(314) ["date"]=> string(19) "2019-08-09 10:03:18" ["modified"]=> string(19) "2019-08-09 10:03:18" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(62) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/document.png" } PDF 0.14 MB
novum-global_dokumenty_acuubanker-d63.pdf array(21) { ["ID"]=> int(323) ["id"]=> int(323) ["title"]=> string(37) "novum-global_dokumenty_acuubanker-d63" ["filename"]=> string(41) "novum-global_dokumenty_acuubanker-d63.pdf" ["filesize"]=> int(141253) ["url"]=> string(93) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2019/08/novum-global_dokumenty_acuubanker-d63.pdf" ["link"]=> string(81) "https://kreas.ff.cuni.cz/testovaci-stranka/novum-global_dokumenty_acuubanker-d63/" ["alt"]=> string(0) "" ["author"]=> string(1) "2" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(37) "novum-global_dokumenty_acuubanker-d63" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(314) ["date"]=> string(19) "2019-08-09 10:03:18" ["modified"]=> string(19) "2019-08-09 10:03:18" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(15) "application/pdf" ["type"]=> string(11) "application" ["subtype"]=> string(3) "pdf" ["icon"]=> string(62) "https://kreas.ff.cuni.cz/wp-includes/images/media/document.png" } PDF 0.14 MB

Formulář

  • Max. file size: 63 MB.
  • MM slash DD slash YYYY