James Little, Ph.D.
Výzkumný program VP1
Výzkumný balíček WP 1.2 Fikce, hra a performativita jako formy kreativity
Informace

Profil pracovníka