Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Výzkumný program VP2
Výzkumný balíček WP2.1 Jazyk a komunikace
Informace

Profil pracovníka