On-line akce

Ze všech online setkání KREAS je nutné pořizovat printscreeny obrazovek, ze kterých bude patrné doložení účasti cílové skupiny na online formě vzdělávání/podpory. Z daných printscreenů obrazovek musí být zřejmý:

 • počet přihlášených účastníků včetně zobrazení dolní lišty obrazovky zařízení/aplikace
 • kde je vidět datum a čas pořízení printscreenu 

Printscreeny slouží v případě online akcí na místo prezenčních listin, jako doklad toho, že se setkání uskutečnilo.

Následné doložení ostatních podkladů (pozvánky, programy, prezentované příspěvky (v případě aktivní účasti), protokol o výstupu) zůstávají beze změny a je nutno je doložit projektové manažerce, Ing. Markétě Hlavinkové. Nutnost pořizovat printscreeny obrazovek se taktéž vztahuje na Vaše účasti na online konferencích/workshopech/setkáních, kde jste jako účastníci nikoli pořadatelé. To samé se vztahuje na porady a setkání, které následně uvádíte ve výkazech práce.

V případě, že Vaše účast na online konferencích/workshopech/setkáních trvá více dní, je nutno, aby byly printscreeny pořizovány za každý den Vaší účasti.

V případě online konferencí/workshopů, kde jste jako účastníci nikoli pořadatelé a budete z projektupožadovat proplacení konferenčního poplatku je potřeba:

1)     Před konáním konference zaslat referentovi cest na email cestykreas@ff.cuni.cz následující upřesňující informace:

 • název konference,
 • datum a místo konání akce,
 • odkaz na web konference, kde jsou vidět ceny za účast na konferenci,
 • informaci o tom, zda se z Vaší strany jedná o účast na konferenci aktivní nebo pasivní,
 • jakého úkolu, případně výstupu/milníku, se týká Vaše účast na konferenci (T, D, M),
 • jak konference přispěje k řešení konkrétní části výzkumu projektu,
 • jak konference přispěje k naplnění obecného cíle/dílčích cílů projektu,
 • v rámci jakého programu (VP1, VP2, VP3) se konference účastníte (příp. jméno vedoucího VP).

2)     Po konání konference zaslat referentovi cest na email cestykreas@ff.cuni.cz:

 • fakturu za konferenci, kterou Vám vystaví organizátor a na které musí být uvedeny následující údaje:

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Jméno a příjmení akademika/akademičky, za které je poplatek hrazen
Nám. Jana Palacha 2
Praha 1
116 38

 • výpis z účtu jako doklad, že byla konference uhrazena,
 • vyplněný formulář pro vyúčtování konference.
Skrýt postranní panel