Výstupy

Výstupy jsou pro potřeby vykazování sbírány pomocí formuláře, který se nachází zde. Z něho lze vyčíst i jejich prozatimní stav před tím, než budou oficiálně vypsány na stránkách.

Uznatelné výstupy musejí mít dedikaci následujícího znění:

 • This work was supported by the European Regional Development Fund-Project „Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World“ (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).
 • Tato práce vznikla za podpory projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Udělené mezinárodní projekty

CUFA Project Migration and Modernity – Historical and Cultural Challenges (MOVES)

Migrace v novověku a nedávné době – historické a kulturní výzvy (MOVES)

Hlavním cílem projektu Společného evropského doktorátu (European Joint Doctorate – EJD) v rámci Inovativních školicích sítí (Innovative Training Networks – ITN), Akce Marie Curie Skłodowské (Marie Curie Sklodowska Action – MSCA) v programu H2020, je srovnávací studium společenských a kulturních kořenů masové mobility obyvatelstva v novověku a nejnovější době. Výzkum směřuje k vypracování historické analýzy nezbytné k pochopení nedávné tzv. migrační krize, stejně jako minulých migrací. V rámci projektu se rozvíjí mezioborová spolupráce mezi výzkumníky v oblasti humanitních a společenských věd chápajících migraci jako jednu z podmínek vzniku a vývoje moderní doby a zároveň jako jeden z jejích nejpalčivějších problémů a soustředěných na systematické srovnání jejích minulých a současných forem.

Konsorcium realizující project MOVES se skládá z pěti významných evropských univerzit. Koordinátorem je prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. z Ústavu anglofonních literature a kultur FF UK; k dalším členům konsorcia patří University of Kent, Freie Universität Berlin, Universidade do Porto a Université Paul Valéry, Montpellier 3. Součástí projektu je inovativní výukový program realizovaný ve spolupráci s 18 neuniverzitními partnerskými institucemi (nevládními organizacemi, veřejnoprávními institucemi, kulturním a kreativním průmyslem). Projekt MOVES, který začne 1.3. 2019 a potrvá do 28.2.2023, přijme celkem 15 doktorandů (do 4 let od ukončení nižšího stupně VŠ studia). Cílem je připravit experty s historickou a kulturní erudicí nezbytnou pro inovativní řešení současné a budoucí migrační problematiky.

Výsledkem projektu budou nové poznatky o procesu utváření moderního světa, důležitých kulturních formací, historických kontextů a migračních vln. Z nich budou vycházet nástroje a postupy, které umožní najít alternativní řešení problémů spojených s migrací a vyhnout se krátkodobým, vesměs násilným opatřením.  Souvislosti mezi současnou a historickou migrací, které projekt odhalí, lze využít nejen ve vzdělávacím systému, ale i v politice a osvětě zaměřené proti šíření antimigračních nálad v EU.

 

Seznam dosud vydaných publikací

Statě v databázích (WoS, Scopus, ERIH+)

 • Bode, Christoph; Duff, David; Edwall, Christie; Folliot Laurent; Porée, Marc; Procházka, Martin, „The ‚French Books‘ of The Prelude: A Virtual Round Table“, Litteraria Pragensia, 27 (54), 2017, s. 114-154, ISSN 0862-8424.
 • Čermák Petr, „Časopis pro moderní filologii jako zrcadlo dějin české moderní filologie“, Časopis pro moderní filologii, 100 (1), 2018, s. 80-91, ISSN 0008-7386.
 • Doležalová, Lucie, Measuring the Measuring Rod: The Bible and Parabiblical Texts within the History of Medieval Literature, Interfaces: The Journal of Medieval Literatures 4, 2017, s. 39-58, ISSN 2421-5503.
 • Hála, Martin, „Forging a New ‚Eastern Bloc'“, Journal of Democracy 29 (2), 2018, s. 83-89.
 • Heczková, Libuše; Svatoňová, Kateřina, „Esteřiny vraždy. Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti“, Iluminace 30 (1), 2018.
 • Housková, Anna. „Borges: ,Já, Žid“. Svět literatury 28 (57), 2018, s. 139-146.
 • Jakoubek, Marek, „On the Process of National Indifferentiation. The case of Bulgarian ‘Czechs’“, Nations and Nationalism, 24 (2), 2018, s. 369-389, ISSN: 1354-5078.
 • Kolman, Vojtěch, „Jak přeměnit kvantitu v kvalitu. K Hegelovu pojmu míry“, Filosofický časopis 66 (3), s. 1-24. ISSN 0015-1831.
 • Kotišová, Johana, „When the crisis comes home: Emotions, professionalism, and reporting on 22 March in Belgian journalists’ narratives“, Journalism, 2018, ISSN 14648849.
 • Kratochvílová, Dana, „El presente de indicativo español y la perspectiva cognitiva: subjetivización y dominios de control.“ Philologica Canariensia 24, 2018, s. 89-112.
 • Malečková, Jitka, „“Our Turks”, or “real Turks”? Czech perceptions of the Slavic Muslims of Bosnia-Herzegovina“, World Literature Studies 10 (1), 2018, s. 15 – 26, ISSN 1337-9275.
 • Matějčková, Tereza, „Antigona je mrtvá? Ať žije Isména?“, Slovo a smysl 29 (15), 2018, s. 87-98, ISSN: 2336-6680.
 • Pehal, Martin, and Markéta Preininger Svobodová. Death and the Right Fluids: Perspectives from Egyptology and Anthropology„, Journal of Ancient Egyptian Interconnections 17, 2018, s. 114–36. ISSN 1944-2815.
 • Perutka, Lukáš, Balaban, Milan, Herman, Jan, „The Presence of the Bat’a Shoe Company in Central America and the Caribbean in the Interwar Period (1920-1930)“, América Latina en la Historia Económica, 25 (2), 2018, s. 42-76, ISSN 1405-2253.
 • Pilný, Ondřej. „Dermot Healy and Memory“, Ilha do Desterro 71 (2), 2018, special issue on Artistic Collaborations, eds. Alinne Balduino Fernandes, Maria Rita Drummond Viana, Miriam Haughton. s. 173-188. ISSN 0101-4846. On-line version ISSN 2175-8026.
 • Poncarová, Petra Johnana, „An Druim Bho Tuath: Tormod Caimbeul’s Last Vista of Gaelic Scotland“, Litteraria Pragensia 28 (55), 2018, s. 70-81, ISSN 0862-8424.
 • Procházka, Martin, „Imagining the Difference: Prefigurations of Post-Structuralism in The Prelude“, Litteraria Pragensia 27 (54), 2018, s. 63-75, ISSN 0862-8424.
 • Niebuhr, Oliver; Skarnitzl, Radek; Tylečková, Lea, „The acoustic fingerprint of a charismatic voice – Initial evidence from correlations between long-term spectral features and listener ratings“, Proceedings of the International Conference on Speech Prosody, 2018, s. 359-363. Poznaň: ISCA.
 • Szczepanik, Petr, „Localize or Die: Intermediaries in a Small East-Central European On-Demand Market“, Cinéma & Cie 17 (29), 2018, s. 33–50, ISSN 2035-5270.
 • Szczepanik, Petr, „Post-socialist Producer: The production Culture of a Small-Nation Media Industry“, Critical Studies in Television 13 (2), 2018, s. 207–226, ISSN 1749-6020.
 • Thein, Karel, „The Sublime, Nature’s Eloquent Gift: A review essay“, Eirene. Studia graeca et latina, 53, 2017, 2017 (vyšlo (03/2018), s. 9-75, ISSN 0046-1628.

Knihy

 • Kelsall, Malcolm, Graham, Peter, and Horová, Mirka (eds.), „Essays on Byron in Honour of Peter Cochran: Breaking the Mould„, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, 253 s., ISBN 978-1-5275-0607-7.
 • Miroslav Petříček, „Filosofie en noir„, Praha: Karolinum, 2018, 323 s., ISBN 978-80-246-3917-8.
 • Deml, Jakub, „Zrození Šlépějí aneb Demlova „bílá kniha““. Eds. Martin C. Putna, Záviš Šuman, Jakub Vaníček, Praha: Academia, 2018, 848 s., ISBN 978-80-200-2758-0.
 • Wiendl, Jan; Wiendlová, Zdena (eds.), „Ve znamení „jadis“. Vzájemná korespondence Jana Zahradníčka a Františka Hrubína z let 1937-1950„, Příbram: Pistorius Olšanská, 2018, 204 s., ISBN 978-80-7579-029-3.

Kapitoly v monograficích

 • Armand, Louis, „The Obscene Object of Post/Humanism, In: Matiyenko Svitlana, Judith Roof (eds.), Lacan and the Posthuman, London: Palgrave Macmillan, 2018, s. 15-26, ISBN 978-3-319-76327-9.
 • Armand, Louis. „Guerilla Bathes at Noon: Cultural Militancy & the Poetics of Revolution“, In: Vadim Erent & Bonita Rhoads (eds.), Dusan Makavejev: Eros, Ideology, Montage. Prague: Univerzita Karlova Filozoficka fakulta, 2018.
 • Čapek, Jakub, „Ravaisson and Ricoeur on Habit“, In: Scott Davidson (ed.), A Companion to Ricoeur’s Freedom and Nature, Rowman & Littlefield, Lexington Books, 2018, s. 37-58, ISBN 978-1-4985-7888-2 (Hardback), 978-1-4985-7889-9 (eBook)
 • Horová, Miroslava, „Thrown Out of and Then Back Again to Chaos´: Byron´s Lucretian Regency“, In: Essays on Byron in Honour of Peter Cochran: Breaking the Mould, In: Malcolm Kelsall, Peter Graham a Mirka Horová (eds.). Cambridge Scholars Publishing. s. 119-133, ISBN 978-1-5275-0607-7.
 • Koura, J. – Waters, R. A., „They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana“, In: Muehlenbeck, P. – Telepneva, N. (eds.), Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, London: I.B. Tauris 2018, s. 74-94, ISBN: 9781788310550.
 • Opatrný, Josef, „Checoslovaquia y Caribe hispano en los cincuenta y sesenta del siglo veinte“, In: Gallardo-Saborido, Emilio J. (ed.) Asedios al caimán letrado: literatura y poder en la Revolución Cubana, Ibero-Americana Pragensia Supplementum, Karolinum 2018.
 • Sloboda, M., L. Molnár Satinská & M. Nábělková (2018). Language planning in Slovakia: Nation-building in the context of European integration„, In: E. Andrews (ed.), Language Planning in the Post-Communist Era: The Struggles for Language Control in the New Order in Eastern Europe, Eurasia and China, Cham: Palgrave Macmillan, s. 261–286, ISBN 978-3-319-70925-3.
 • Šisler, Vít, „Virtual Worlds, Digital Dreams: Imaginary Spaces of Middle Eastern Video Games“, In: Zayani, Mohamed (ed.), Digital Middle East: State and Society in the Information Age, London, Hurst, 2018, s. 59-83, ISBN: 9781849049054.
 • Tichý, Ondřej, Lexical Obsolescence and Loss in English: 1700–2000. In: Applications of Pattern-Driven Methods in Corpus Linguistics, 2018, s. 81–103, doi:10.1075/scl.82.04tic.
 • Vojtěch, Daniel, „Zum Sinn des Rokoko-Gartens: Camill Hoffmann und der »Prager Kontext« vor 1914. Übersetzungen, Kritik, Interpretationen“, In: Weinberg, Manfred – Wutsdorff, Irina – Zbytovský, Štěpán (Hg.): Prager Moderne(n). Interkulturelle Perspektiven auf Raum, Identität und Literatur, Transcript Verlag, Bielefeld 2018, s. 67-84, ISBN 978-3-8376-4174-5.

Ostatní

 • Cvrčková, Lenka, „Role skladatele Xian Xinghaie (1905-1945) v modernizaci čínské hudby“, Nový Orient 73, 2018, s. 11-19, ISSN 0029-5302.