Struktura

Každý z výzkumných program (VP) se větví do několika pracovních balíčků (WP), které odpovídají dalšímu oborovému členění agendy. Podrobnosti záložka Výzkumné programy. Vedení projektu je hierarchické. V užším vedení jsou kromě hlavní řešitelky vedoucí jednotlivých programů a ředitelka projektu. K širšímu vedení patří také vedoucí pracovních balíčků a jednotliví klíčové řešitelé a řešitelky. Projekt celkem sdružuje asi 150 badatelů na klíčových, seniorních, juniorských, postdoc a doktorandských pozicích. Viz záložka Lidé. Ředitelka projektu koordinuje administrativní tým a jeho spolupráci s řešitelským týmem.

Akademické řízení projektu:

 

hlavní řešitelka
doc. Mirjam Fried
VP1: Kreativní laboratoř VP2: Sociálně-kulturní adaptace VP3: Strategické regiony
doc. Vojtěch Kolman doc. Mirjam Fried prof. Olga Lomová
prof. Martin Procházka doc. Petr Čermák aaaaaaa
WP1.1: Autopoiesis a kreativita WP2.1: Jazyk a komunikace WP3.1: Identita
doc. Vojtěch Kolman doc. Mirjam Fried doc. Markéta Křížová
WP1.2: Fikce, hra a performativita WP2.2: Psychosociální faktory úspěšné adaptace WP3.2: Migrace
prof. Martin Procházka momentálně neobsazeno prof. Martin Humpál aaaaaaa
WP1.3: Kontinuita, diskontinuita, tradice WP2.3: Historie adaptačních procesů WP3.3: Interakce
prof. Josef Vojvodík prof. Luďa Klusáková prof. Olga Lomová
WP1.4: Kreativní průmysly
doc. Petr Szczepanik
WP1.5: Digital humanities
dr. Vít Šisler

Administrativní řízení projektu:

 

ředitelka projektu
Ing. Barbara Poslušná

projektová manažerka administrátorka projektu finanční manažerka
Ing. Marketa Hlavinková

aaa

Mgr. et MgA. Alena Orten

Kancelář: Kampus Hybernská, budova D, 3. patro, místnost 313, Hybernská 4, Praha 1.

mobil: 604 206 857

pondělí až čtvrtek

12,00 – 15,00 hod.

 Ing. Hana Zlatová

Kancelář: Kampus Hybernská, budova D, 3. patro, místnost 313, Hybernská 4, Praha 1

Ing. Lenka Zeisková     (grantové odd. FF UK, hlavní budova)

administrátorka  veřejných zakázek personalistka referenti pro pracovní cesty a pracovní dohody
 Mgr. Eliška Horáčková

právní odd. FF UK

Mgr. Kateřina Tutková

personální odd. FF UK

Roman Zaťko, PhD.

Bc. Miroslava Tichá

Kancelář: Kampus Hybernská, budova D, 1. patro, Hybernská 4, Praha 1
ÚH: úterý 9,00-12,00
pátek 10,00-14,00 (možná i individuální domluva)

mobil: 736 611 372