prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.

prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Výzkumný program RP1
Výzkumný balíček WP 1.1 AUTOPOIESIS AND CREATIVITY WP1.3 CONTINUITY, DISCONTINUITY, TRADITION
Informace

Worker profile

Výstupy projektu (Publikace)