Mexické kláštery na pomezí tří vědeckých disciplín: historie, dějin umění a antropologie