Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století