Jak náboženství vysvětlovat nereduktivně: Hranice racionality a sebereflexivita