Zářivá hlubina. K druhému vydání monografie Jiřího Opelíka Josef Čapek