Vyšli mne do Egypta, abych spatřil toho, kdo tam čaruje: Vzdělanci, čarodějové a šarlatáni v zemi na Nilu